امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۵:۵۱ بعد از ظهر

کامپیوتر

شبیه سازی – استاد قاسم نژاد

ریاضی کاربردی کاردانی – استاد قاسم نژاد

آمار و احتمالات مهندسی کارشناسی ناپیوسته – استاد قاسم نژاد

ریاضی گسسته – دو فصل – استاد قاسم نژاد

معادلات کارشناسی ناپیوسته – استاد قاسم نژاد

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی – استاد عسکری – pdf1 pdf2

نظریه زبان ها و ماشین ها – استاد عسکری

اصول طراحی کامپایلر – استاد عسکری pdf 1pdf 2

معماری کامپیوتر – کارشناسی- استاد عسکری

برنامه سازی پیشرفته ۱ و ۲ – استاد عسکری pdf 1pdf2

سیستم عامل ۲ و سیستم عامل شبکه – استاد عسکری ( فصل های ۱-۲-۳-۵ مطالعه شود.)

زبان ماشین و اسمبلی – استاد عسکری (فصل های ۱-۲-۳-۴-۵ مطالعه گردد.)

زبان فنی و تخصصی – استاد کیابی(pdf) — lesson 1lesson2

vioce6 vioce5vioce4 vioce3vioce2 voice1

تمرین درس ۲ – گروه کامپیوتر -استاد کیابی

voice1voice2voice3 voice4voice5 voice6 voice7

درس ۳- گروه کامپیوتر- استاد کیابی

voice1voice2voice3voice4voice5voice6voice7voice8voice9voice10voice11voice12voice13voice14voice15voice16voice17voice18voice19voice20

حل تمرین درس ۳ – گروه کامپیوتر- استاد کیابی

voice1voice2voice3voice4voice5voice6voice7voice8

دانشجویان گرامی رشته کامپیوتر جهت دریافت سایر دروس تخصصی و آموزش تصویری به آدرس http://mohsenaskari.ir مراجعه نمایید.