امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۳۴ بعد از ظهر

هیئت موسس

يست اعضاي هيات موسس موسسه آموزش عالي کسري رامسر

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

۱ فروغ احراری دکتری تاریخ ادیان
۲ نیما ایلا دکتری تغذیه
۳ مرادعلي توانا دکتری الهیات
۴ گلناز سعیدی دکتری تاریخ
۵ داود شجاعی زاده دکتری بهداشت
۶ علی حاجی جعفری فوق لیسانس نظامی
۷ بهمن حوریزاد دکتری علوم تربیتی
۸ محمدعلی قره دکتری تربیت بدنی
۹ محمد محمودی هاشمی دکتری شیمی