امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۳۳ بعد از ظهر

نظارت و ارزیابی

.

.

.

.

.

آمنه  قاسم نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه کسری رامسر

کارشناس ارشد ریاضی

مدیر نظارت و ارزیابی