امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۲۹ بعد از ظهر

معماری

ریاضی عمومی ۲ کارشناسی ناپیوسته – استاد قاسم نژاد

ریاضیات و آمار کارشناسی پیوسته – استاد قاسم نژاد

آشنایی با معماری اسلامی۲ – استاد جوری

معماری اسلامی ۲⁩ – استاد جوری

مبانی نظری معماری – استاد جوری

عناصر و جزئیات ساختمانی ۱ – استاد جوری

آشنایی با معماری جهان – استاد جوری (بخش ۱)

آشنایی با معماری جهان – استاد جوری (بخش ۲)

فصل بندی – استاد جوری

شیوه نامه تنظیم و تالیف رساله طرح نهایی – استاد جوری

مراحل انجام طرح نهايي – استاد جوری

فایل پروپوزال موسسه آموزش عالی کسری – استاد جوری

فایل پروپوزال موسسه آموزش عالی کسری – استاد جوری (فایل word)

آشنایی با معماری اسلامی ۱ – استاد جوری

عناصر و جزئیات ساختمانی ۲ – استاد پورهادی

آشنایی با معماری اسلامی ۲ – استاد جوری (بخش ۱)

آشنایی با معماری اسلامی ۲ – استاد جوری (بخش ۲)

انسان، طبیعت و معماری- استاد جوری

آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی – استاد جوری (بخش ۱)

آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی – استاد جوری (بخش ۲)

هندسه ترسیمی- استاد جوری (کاردانی معماری)

آشنایی با معماری معاصر – استاد جوری – ترم ۹۹۱

جزوه اتوکد- استاد جوری – ترم ۹۹۱

تنظیم شرایط محیطی – استادجوری – ترم ۹۹۱

انسان طبیعت معماری – استاد جوری – ترم ۹۹۱

جزوه ۱ جزوه۲

هندسه کاربردیفونداسیون– استاد جوری- ترم ۹۹۱