امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۱۳ بعد از ظهر

رئیس

دکتر قوام الدین اسدیان
مرتبه علمی : استادیار
فارغ التحصیل دانشگاه کشاورزی از کشور اتریش
رشته تحصیلی: کشاورزی
عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه شاهد رامسر و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن