امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۵۸ بعد از ظهر

برق

آمار و احتمالات مهندسی کارشناسی ناپیوسته – استاد قاسم نژاد

ریاضی پیش کارشناسی پیوسته – استاد قاسم نژاد

ریاضی عمومی ۱ کارشناسی پیوسته – استاد قاسم نژاد

ریاضی عمومی ۲ کارشناسی پیوسته – استاد قاسم نژاد

ریاضی عمومی ۲ کارشناسی ناپیوسته – استاد قاسم نژاد

ریاضی کاربردی کاردانی – استاد قاسم نژاد

معادلات کارشناسی ناپیوسته – استاد قاسم نژاد

مهندسی تاسیسات الکتریکی – استاد میراحمدی

میکروکنترلر – استاد میراحمدی

ماشین سه فاز – استاد میراحمدی

کاربرد ابزا ر دقیق – استاد میراحمدی

مبانی سیستمهای قدرت – ۱ – استاد میراحمدی

مبانی سیستمهای قدرت – ۲ – استاد میراحمدی

مبانی سیستمهای قدرت – ۳ – استاد میراحمدی

مبانی سیستمهای قدرت – ۴ – استاد میراحمدی

مبانی سیستمهای قدرت – ۵ – استاد میراحمدی

مبانی سیستمهای قدرت – ۶ – استاد میراحمدی

مبانی سیستمهای قدرت – ۷ – استاد میراحمدی

مبانی سیستمهای قدرت – ۸ – استاد میراحمدی

رله و حفاظت – استاد میراحمدی

برنامه نویسی کامپیوتر pdf 1 pdf 2 استاد عسکری

مدار ۱ -استاد اوشیانی pdf 1pdf 2

الکترونیک ۱ – ا ستاد اوشیانی pdf 1 pdf 2

الکترونیک صنعتی – استاد اوشیانی

تولید انرژی الکتریکی – استاد اوشیانی

مدارهای الکترونیکی – استاد اوشیانی

ماشین های الکتریکی AC و DC – استاد اوشیانی

ماشین الکتریکی ۱ – استاد اوشیانی- کارشناسی پیوسته رشته مهندسی برق

ماشین الکتریکی – استاد اوشیانی – کاردانی پیوسته الکترونیک

ماشین الکتریکی مخصوص – استاد اوشیانی- کارشناسی پیوسته رشته مهندسی برق

بررسی سیستم قدرت۱ + تحلیل سیستم های انرژی ۱ + حل مسئله – استاد درجانی

pdf 1pdf 2

زبان تخصصی و زبان فنی- گروه برق – استاد کیابی

lesson 1Voice1Voice2Voice3Voice4Voice5

lesson 2voice1voice2 voice3 voice4 voice5 voice6 voice7voice8voice9 voice10

درس ۳ – گروه برق- استاد کیابی

voice1voice2 voice3 voice4 voice5 voice6 voice7voice8voice9 voice10 voice16 voice15 voice14voice13voice12 voice11

حل تمرین درس ۳ – گروه برق- استاد کیابی

voice1voice2 voice3 voice4 voice5

مدار منطقی – کارشناسی – استاد عسکری

اصول مدارهای دیجیتال – کاردانی – استاد عسکری

Video1Video2Video3

میکروپروسسور – استاد عسکری- PDF

Video1Video2Video3

کاربرد کامپیوتر در برق – استاد عسکری

دانشجویان گرامی رشته برق جهت دریافت سایر دروس تخصصی به آدرس http://mohsenaskari.ir مراجعه نمایند.