امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۱۰ بعد از ظهر

ارتباط با ما

اطلاعات تماس:

نشانی:

رامسر ابتدای بلوار طالقانی(بیست متری-جنب شهرداری رامسر) – کدپستی: ۴۶۹۱۸۳۶۳۳۶

 

شماره تلفن های تماس با واحدهای مختلف دانشگاه:

تلفن دفتر ریاست:

 ۵۵۲۲۱۲۸۱- ۰۱۱   داخلی ۱۰۱  فکس: ۵۵۲۲۰۶۸۷

تلفن دفتر اداری مالی:

۵۵۲۲۱۲۸۱- ۰۱   داخلی ۱۰۵

 

تلفن مدیر واحد آموزشی و دانشجویی:

۵۵۲۲۱۲۸۱- ۰۱۱   داخلی ۱۰۴

 

تلفن مدیر واحد دانشجویی:

۵۵۲۲۱۲۸۱- ۰۱۱   داخلی ۱۰۱

 

تلفن مدیر تحصیلات تکمیلی:

۵۵۲۲۱۲۸۱- ۰۱۱   داخلی ۱۰۵

 

کارشناس آموزشی:

و مسئول امور سامانه آموزشی، پورتال های سازمان سنجش و کمیسیون موارد خاص

۵۵۲۲۱۲۸۱- ۰۱۱   داخلی ۱۰۳

 

کارشناس دانشجویی و فارغ التحصیلی:

۵۵۲۲۱۲۸۱- ۰۱۱   داخلی ۱۰۴

 

تلفن مدیران گروه – اعضا هیات علمی:

۵۵۲۲۱۲۸۱- ۰۱۱   داخلی ۱۰۶

 

تلفن کتابخانه:

۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۷

 

پیش شماره تماس با مؤسسه از خارج از استان مازندران:  ۰۱۱

 

پست الکترونیک روابط عمومی دانشگاه :       info@kasraramsar.ac.ir

پست الکترونیک واحد تحصیلات تکمیلی :     kasrabook@gmail.com