امروز یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۵۹ قبل از ظهر

🔰 سخنرانی با موضوع: ◀️ باورهای کهن و خرافه های مدرن در معماری