امروز سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۹ قبل از ظهر

🔰 سخنرانی با موضوع: ◀️ باورهای کهن و خرافه های مدرن در معماری