امروز پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۶ قبل از ظهر

🔰 سخنرانی با موضوع: ◀️ باورهای کهن و خرافه های مدرن در معماری