امروز شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۵۹ بعد از ظهر

🔰 سخنرانی با موضوع: ◀️ باورهای کهن و خرافه های مدرن در معماری