امروز پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۴ قبل از ظهر

🔰بازدید علمی دانشجویان مهندسی پزشکی ◀️ از تجهیزات پزشکی و بخش اتاق عمل بیمارستان کتالم