امروز چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۶ قبل از ظهر

🔰بازدید علمی دانشجویان مهندسی پزشکی ◀️ از تجهیزات پزشکی و بخش اتاق عمل بیمارستان کتالم