امروز یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۴۹ قبل از ظهر

🔰بازدید علمی دانشجویان مهندسی پزشکی ◀️ از تجهیزات پزشکی و بخش اتاق عمل بیمارستان کتالم