امروز سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۲ قبل از ظهر

🔰بازدید علمی دانشجویان مهندسی پزشکی ◀️ از تجهیزات پزشکی و بخش اتاق عمل بیمارستان کتالم