امروز شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۵۸ بعد از ظهر

🔰بازدید علمی دانشجویان مهندسی پزشکی ◀️ از تجهیزات پزشکی و بخش اتاق عمل بیمارستان کتالم