امروز یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۰ بعد از ظهر

🔰بازدید علمی دانشجویان مهندسی پزشکی ◀️ از تجهیزات پزشکی و بخش اتاق عمل بیمارستان کتالم