امروز پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۵۱ قبل از ظهر

🔰 کسب مقام قهرمانی آقای سید نوید میرحسینی ◀️ در مسابقات لیفت جایزه بزرگ قهرمانی استانهای کشور