امروز سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۹ قبل از ظهر

🔰 کسب مقام قهرمانی آقای سید نوید میرحسینی ◀️ در مسابقات لیفت جایزه بزرگ قهرمانی استانهای کشور