امروز چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۱ قبل از ظهر

کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی

 

کارگاه آموزشی تحت عنوان تحکیم بنیان خانواده ،

 استاد:  دکتر رضایی.