امروز سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۴۱ قبل از ظهر

کارشناسان دانشجویی

 

خانم حلیمه ایزکی نظری : کارشناس دانشجویی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

 

خانم آلاله محمودی: کارشناس امور دانش آموختگان

کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات