امروز پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۵۶ بعد از ظهر

کارشناسان آموزش

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

دانشکده هنر و معماری

 

دانشکده فنی و مهندسی

 

دانشکده فنی و مهندسی

رشته های حسابداری و تربیت بدنی

 

رشته های معماری، شهرسازی و طراحی شهری

 

رشته های کامپیوتر، عمران، مکانیک، مهندسی پزشکی

 

رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک و برق و قدرت

و مسئول امور سامانه آموزشی، پورتال های سازمان سنجش و کمیسیون موارد خاص

 

و مسئول صدور تأییدیه تحصیلی و ریز نمرات

 

و مسئول نظام وظیفه

 

و مسئول انفورماتیک مؤسسه

(سایت و وبسایت)

خانم حمیده محمدیان

 

خانم محدثه محمدی

 

آقای رضا  سروش

 

آقای علی رضا مولا

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

 

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

 

فوق لیسانس حسابرسی

 

لیسانس کامپیوتر