امروز جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۱۶ بعد از ظهر

کارشناسان آموزش

حميده فخرمحمديان: کارشناس مسئول آموزش

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

 

 

محدثه محمدی: کارشناس آموزش گروه های کامپیوتر، برق

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

 

 

رضا سروش : کارشناس آموزش گروه های  مکانیک ، تربیت بدنی ، حسابداری

رشته تحصیلی: کارشناسی حسابداری

 

حسين مجاهد : کارشناس نظام وظيفه

رشته تحصیلی: مهندسی تکنولوژی عمران