امروز سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۰۰ قبل از ظهر

کارشناسان آموزش

 

 

کارشناس آموزشی و دانشجویی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رشته های حسابداری و تربیت بدنی

کارشناس آموزشی و دانشجویی

دانشکده هنر و معماری

رشته های معماری، شهرسازی و طراحی شهری

کارشناس آموزشی و دانشجویی

دانشکده فنی و مهندسی

رشته های برق، کامپیوتر، عمران، مکانیک، مهندسی پزشکی

و مسئول امور سامانه آموزشی،

پورتال های سازمان سنجش و کمیسیون موارد خاص

و مسئول صدور

 تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات

و مسئول نظام وظیفه

خانم حمیده   محمدیان

کارشناس ارشد مدیریت

خانم محدثه محمدی

کارشناس ارشد مدیریت

آقای رضا  سروش

کارشناس ارشد حسابرسی