امروز سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۳:۵۰ بعد از ظهر

پایگاه های علمی

به استحضار اساتید و دانشجویان گرامی دوره تحصیلات تکمیلی مي رساند

دسترسی به پايگاه های اطلاعاتی مختلف علمی خارجی از طريق لینکهای برقرار شده و قابل استفاده می‌باشد.

.

.

دانلود رایگان مقاله از پایگاه های معتبر دنیا

( با محدودیت ۱۲ مقاله در روز)

http://www.freepapers.ir

دانلود مقالات از پایگاه های معتبر علمی دنیا

(با محدودیت)

http://gigalib.org

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 (ایران داک)

http://irandoc.ac.ir

پورتال جامع علوم انسانی

( دسترسی به پایگاه مجلات علمی پژوهشی)

http://www.ensani.ir/fa/mags/magazines.aspx

نشریه علمی پژوهشی

 مطالعات مدیریت ورزشی

http://js.ssrc.ac.ir

نشریه علمی پژوهشی

مدیریت ورزشی

http://jsm.ut.ac.ir

نشریه علمی پژوهشی

مدیریت شهری

http://ijurm.imo.org.ir

فصلنامه علمی پژوهشی

باغ نظر

http://www.bagh-sj.com