امروز چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۱ بعد از ظهر

هیات امنا

لیست اعضای جدید هیات امنای موسسه در سال ۹۷

ردیف تصویر نام شرح
  •  گلناز سعیدی
   •  دکتری تاریخ
  • بنیانگذار مؤسسه
  • عضو هیأت مؤسس
   • عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
  • مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور
  • رئیس هیأت امنا
۱
  • داوود شجاعی زاده
 • Dr. Davoud Shojaei zade
  • دکتری تخصصی علوم بهداشتی در آموزش بهداشت
  • استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو هیأت مؤسس
۲
  •  حسن خیریانپور
 • Dr. Hasan Kheirianpoor
  • دکتری علوم سیاسی
  • معاون فرماندار استان مازندران
 • معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران
۳
  • حمید گلچوبیان
 • Dr. Hamid Golchoubian
  • دکترای تخصصی / شیمی معدنی
  • عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
 • شیمیدان برجسته کشور در سال ۹۶
۴
  • مرتضی رضایی صوفی
 • Dr. Morteza Rezaei Soufi
    • دکتری مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی)
    • رئیس اسبق دانشگاه پیام نور استان گیلان
    • پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور کشور در سال ۹۶
   • مدیر مسئول نشریه علمی-ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
۵
  • اباصلت حسین زاده کلاگر
 • Dr. Abasalt Hosein Zadeh
   • دکتری تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی
   • عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
  • مدیرمسئول مجله انگلیسی JGR
۶
  • حجت الاسلام دکتر محمود شیخ الاسلامی
 • Dr. mahmoud Sheikhaleslami
   • رئیس دانشگاه پیام نور استان مازندران
  • مسئول اسبق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان قم
  • رئیس اسبق دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری
۷
  • دکتر اصغر فلاح
 • Dr. Asghar Fallah
  • معاون اداری و مالی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • عضو هیأت تحریریه مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل

لیست اعضا محترم هیات امنا دوره قبل

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته
۱ حجت الاسلام مرادعلي توانا دکتري الهيات
۲ کريم سليماني دکتري تخصصي ماهواراه
۳ حسن خيريانپور دکتري علوم سياسي
۴ محمد محمودي هاشمي دکتري شيمي
۵ محمدعلي قره دکتري تربيت بدني
۶ سيد محمدباقر ملائک دکتري مهندسي هوا و فضا
۷ عبداله شفيع آبادي دکتري مشاوره
۸ افشين شفيعي دکتري شيمي