امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۹ قبل از ظهر

هیات امنا

لیست اعضای جدید هیات امنای موسسه در سال ۹۶

 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته
۱ داود شجاعی زاده دکتری بهداشت
۲ مرادعلی توانافر دکتری الهیات
۳ حمید گلچوبیان دکتری شیمی معدنی
۴ مرتضی رضایی صوفی دکتری تربیت بدنی
۵ اباصلت حسین زاده دکتری زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی
۶ نادر نریمان زاده دکتری مکانیک
۷ حسن خیریانپور

 

 

 

 

 

لیست اعضا محترم هیات امنا موسسه

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته
۱ حجت الاسلام مرادعلي توانا دکتري الهيات
۲ کريم سليماني دکتري تخصصي ماهواراه
۳ حسن خيريانپور دکتري علوم سياسي
۴ محمد محمودي هاشمي دکتري شيمي
۵ محمدعلي قره دکتري تربيت بدني
۶ سيد محمدباقر ملائک دکتري مهندسي هوا و فضا
۷ عبداله شفيع آبادي دکتري مشاوره
۸ افشين شفيعي دکتري شيمي