امروز سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۶ قبل از ظهر

هیئت موسس

يست اعضاي هيات موسس موسسه آموزش عالي کسري رامسر
ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

۱

محمد محمودی هاشمی

دکتری

شیمی

۲

بهمن حوریزاد

دکتری

علوم تربیتی

۳

فروغ احراری

دکتری

تاریخ ادیان

۴

محمدعلی قره

دکتری

تربیت بدنی

۵

علی حاجی جعفری

فوق لیسانس

نظامی

۶

داود شجاعی زاده

دکتری

بهداشت

۷

گلناز سعیدی

دکتری

تاریخ

۸

مرادعلي توانا

دکتری الهیات

۹

نیما ایلا دکتری تغذیه