امروز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۶:۱۷ قبل از ظهر

مهندسی کامپیوتر

 

نام و نام خانوادگی

محسن عسکری

مقطع

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

کامپیوتر

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

پست الکترونیک/ وبسایت

http://mohsen-askari.blogfa.com

سمت در موسسه

مدیر گروه کامپیوتر