امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۵۸ بعد از ظهر

مقالات و کتب تالیفی

منتخب مقالات منتشر شده توسط اساتید گروه های مختلف آموزشی مؤسسه آموزش عالی کسری

اطلاع از آخرین آیین نامه ها و رویدادهای پژوهشی،

دسترسی  رایگان به کلیه پایگاه های معتبر علمی خارجی

و مشاهده فهرست جدیدترین کتب تخصصی موجود در کتابخانه

از طریق لینک های اخبار پژوهشی و منوی حوزه پژوهشی

 
منتخب تالیفات گروه علوم پایه (ریاضی و فیزیک):
A. Ghasemnejhad

Some Remarks On Multiplication Modules And The Ideal, Caspian Journal of Applied Sciences Research,(2012)

M.Eghbalinezhad

Hard Examination: the incorporation method for ranking DMUs  in DEA, The 6th International  Conference of Iranian Operations Research Society, 2013,Tehran

M.Eghbalinezhad

A new method for solving interval data with fuzzy coefficients, The 7th International  Conference of Iranian Operations Research Society, 2014,Semnan

S.M.Mirfathi

Dynamical simulation of energy dissipation in asymmetric heavy-ion induced fission of 200Pb, 213Fr and 251Es , Phys. Rev. C, Vol 78, 064612 (2008)

S.M.Mirfathi

Dynamical simulation of emission angle dependence of fragments spin in heavy ion fusion-fission reactions, International Journal of Modern Physics E, Vol.19, No.7,1451-1461, (2010)

S.M.Mirfathi

Dynamical Study of Anisotropy in Angular Distribution of Fission Fragments in 16O+181Ta and 16O+208Pb Fusion-Fission Reactions, International Journal of Modern Physics E, Vol.20, No.1,45-53, (2011)

S.M.Mirfathi

Theoretical investigation of shape parameterization’s effects on characteristics of fission fragments in 18O-induced fission of 154Sm, 197Au, 238U and 246Cm, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. Vol. 42, 065104 (2015)

S.M.Mirfathi

Dynamics of neutron-induced fission of U235 using four-dimensional Langevin equations

Phys. Rev. C 92, 024622 (2015)

 
 
 
کتاب ریاضیات  عمومی، جلد اول، مولف: آمنه قاسم نژاد،  ۱۳۹۳
کتاب ریاضیات  مهندسی، مولفین:آمنه قاسم نژاد ، ۱۳۹۴
 
 
تالیفات گروه هنر(معماری، شهرسازی و طراحی شهری):
نرجس فلکیان

بررسی مصالح بوم آورد پوشش بام و دیوار در معماری همساز با اقلیم معتدل و مرطوب،  کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی، بابل، شهریور ۹۳

نرجس فلکیان

بررسی معماری برونگرای اقلیم معتدل و مرطوب، کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی، بابل، شهریور ۹۳

نرجس فلکیان

بررسی عملکرد بادگیر جهت تهویه طبیعی در اقلیم معتدل و مرطوب (مطالعه موردی رامسر)، کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی، بابل، شهریور ۹۳

 
 
تالیفات گروه برق( الکترونیک و الکتروتکنیک):
لاله حدادی، مرتضی قاسم سلمرودی و محمد مهدی درجانی، ارائه روشی نوین در محاسبه درصد نفوذ تولید پراکنده در شبکه های توزیع برق، کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، مرداد ۱۳۹۳
محمد مهدی درجانی و مصطفی افتخاری، ارائه روشی نوین در محاسبه درصد نفوذ تولید پراکنده در شبکه های توزیع برق، کنفرانس سالانه انرژی پاک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ، مرداد ۱۳۹۲
محمد مهدی درجانی و مصطفی افتخاری، مدل سازی وبهینه سازی دوسلول خورشیدی تک پیوندی مبتنی برگالیم آرسناید باکمک نرم افزار Silvaco، کنفرانس سالانه انرژی پاک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ۱۳۹۲
محمد مهدی درجانی و مصطفی افتخاری، مطالعه و مدلسازی سلول خورشیدی چندپیوندی مبتنی برگالیم َآرسناید وبررسی محدودیت راندمان درساختارهای چند پیوندی، مجله علمی-ترویجی کارافن  – دانشگاه فنی و حرفه ای، ۱۳۹۳
کتاب جبرانسازی توان راکتیو در شبکه های توزیع برق، محمد مهدی درجانی، ۱۳۹۱
 
 
منتخب تالیفات گروه کامپیوتر( مهندسی نرم افزار کامپیوتر):
Mohsen Askari

An Improved Multi-cycle Deadlock Detection and Resolution Algorithm for Distributed Systems,

The International Conference on Informatics Engineering & Information Science, springer Series of LNCS, Nov. 14-16, 2011.

Mohsen Askari

EDMiner (Education Data Miner)’, International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences (IJETCAS), Vol. 2, No. 5, pp. 154-158 (2013)

Mohsen Askari

Predicting Academic Performance with Applying Data Mining Techniques (Generalizing the results of two Different Case Studies)’, Published in Computer Engineering and Applications Journal, Vol. 3, No. 2, 2014 ISC Indexed

Mohsen Askari

‘Perceived Internet Usage Behaviors as Predictor to Outlier Detection in Students Communities in Academic Environments’, Indian Journal of Science and Technology, Vol. 6, No. 7, pp. 4923-4935, (2013)

 
 
منتخب تالیفات گروه علوم انسانی( حسابداری):
میثم امینی نیا

بررسی تاثیر عضویت در گروه های تجاری بر نرخ موثر مالیاتی، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، مرداد ۱۳۹۲

میثم امینی نیا

بررسی تاثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری های شرکت بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی، فصلنامه دانش حسابداری، دیوان محاسبات کشور، بهار ۱۳۹۳

میثم امینی نیا

بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه، فصلنامه پژوهش مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور، بهار ۱۳۹۳

میثم امینی نیا

بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه، فصلنامه پژوهش اقتصادی، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه، بهار ۱۳۹۳

کتاب مبانی مدیریت و اصول سرپرستی، مولفین: محمد رضا سلیمی، حامد خاتمی نژاد و محمد تقی ابراهیمیان،

انتشارات کتیبه گیل، ۱۳۹۳