امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۵ قبل از ظهر

معرفی دوره ها

 

عنوان دوره آموزشي

مدت دوره

انتخاب

طراحي داخلي معماري

 مدرس دوره

ساعت ۳۰- ۵۰

پيش ثبت نام

(Vray-3dmax ) آموزش نرم افزار تري دي مكس وي ري

مدرس دوره

 ساعت ۳۰- ۵۰  پيش ثبت نام

عكاسي

مدرس دوره

  ساعت ۳۰- ۵۰  پيش ثبت نام

اسكيس و راندو

مدرس دوره

۳۰ ساعت  پيش ثبت نام

رسم فني و نقشه كشي

مدرس دوره

۲۰ ساعت پيش ثبت نام 

دو بعدي و سه بعدي (Autocad) آموزش نرم افزار اتوكد

مدرس دوره

۲۰ ساعت پيش ثبت نام 

آموزش سازهاي موسيقي

مدرس دوره

  پيش ثبت نام 

تئوري موسيقي

مدرس دوره

  پيش ثبت نام 

 

عنوان دوره آموزشي

مدت دوره

انتخاب

 Safe & Etabs آموزش نرم افزار

 مدرس دوره

  ساعت ۳۰- ۵۰ پيش ثبت نام 

 دوره آموزشي نقشهبرداري مقدماتي و پيشرفته با توتال استيشن

مدرس دوره

  ساعت ۳۰- ۵۰ پيش ثبت نام 

 Autodesk Civil3Dِ نرم افزار

مدرس دوره

  ساعت ۳۰- ۵۰ پيش ثبت نام 

 GPS آموزش شناخت و كاربرد عملي دستگاه

مدرس دوره

۳۰ ساعت پيش ثبت نام 

 Matlab آموزش

مدرس دوره

 20 ساعت پيش ثبت نام 

 Autocad طراحي سيستمهاي تأسيسات برق ساختمان با نرمافزار

مدرس دوره

 20 ساعت پيش ثبت نام 

 آمادگي آزمون نظام مهندسي

مدرس دوره

 30 - 50 ساعت پيش ثبت نام 

 Revit طراحي تأسيسات با نرمافزار

مدرس دوره

۲۰ ساعت پيش ثبت نام 

دوره طراحي سونا، استخر، جكوزي

مدرس دوره

۲۰ ساعت پيش ثبت نام

 اصول هيدروليك و پنوماتيك مقدماتي و پيشرفته

مدرس دوره

۲۰ ساعت پيش ثبت نام 

عنوان دوره آموزشي

مدت دوره

انتخاب

(آموزش نرمافزار همكاران سيستم (كسب و كارهاي بزرگ-كوچك - متوسط

 مدرس دوره

۴۰ ساعت پيش ثبت نام 

آموزش نرمافزار مالي اداري حسابداري رايورز

مدرس دوره

۴۰ ساعت پيش ثبت نام 

آموزش مفاهيم مالياتي در بازار (دفتر نويسي- اظهارنامه نويسي و ...)

مدرس دوره

  ساعت ۴۰- ۵۰ پيش ثبت نام 

عنوان دوره آموزشي

مدت دوره

انتخاب

برگزاري دوره هاي مربيگري

 مدرس دوره

  پيش ثبت نام 

برگزاري دوره هاي داوري

مدرس دوره

  پيش ثبت نام 

كلاس هاي ورزشي

مدرس دوره

  پيش ثبت نام