امروز جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۴۴ قبل از ظهر

معاونت اداری مالی

 

 

 

 

 

 

خزانه دار:

آقای مهندس حسین مجاهد

کارشناس عمران

سوابق اجرایی:

 • مدیر فرهنگی و دانشجویی موسسه
 • عضو شوراری اداری موسسه
 • مشاور معاون آموزشی و دانشجویی
 • عضو کمیته انظباطی کار کنان موسسه
 • دبیر شورای فرهنگی موسسه
 • عضو کمیته دانشجویی شهرستان
 • رئیس دفتر
 • عضو شورای تخصصی وفرهنگی – اجمتماعی شهرستان
 • عضو شورای نقل و انتقال موسسه
 • عضو کمیته جذب موسسه
 • مسئول اجرایی و سردبیر ماهنامه پیام کسری
 • نماینده کار گران از طرف اداره کار درموسسه
 • نماینده و رابط  کمیته امداد شهرستان رامسر در موسسه

 

 

 

 

 

 

 

مدیر اداری و مالی:

آقای حسن میری

کارشناس مدیریت صنعتی

 

سوابق اجرایی:

 • رابط دانشجویان شاهد و ایثارگر با اداراه بنیاد شهید شهرستان رامسر
 • دبیر شورای مالی و اداری مؤسسه
 • عامل خزانه دار
 • کارشناس مسئول اداری و مالی
 • امین اموال دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

کارپرداز:

علی اکبر دوسکویی

کارشناسی حسابداری

 

 

تلفن: ۵۵۲۲۹۶۴۹

۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۵