امروز یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۴ بعد از ظهر

مرکز مشاوره و خدمات

معرفی مرکز مشاوره

 

مشاوره بهترین شیوه هدایت شدن است و کسی که به رای و نظر خود اکتفا کند خود را به مخاطره خواهد انداخت.

 

یکی از نیاز های اساسی انسان برای زندگی موفقیت آمیز برخورداری از آرامش و امنیت خاطر در ابعاد زیستی روانی و اجتماعی است، عوامل متعددی وجود دارد که افراد انسانی را در ابعاد شخصی، خانوادگی،تحصیلی، شغلی و ارتباط بین فردی به سوی مسائل و مشکلات عدیده ای سوق می دهد. بدین منظور یکی از واحدهای مهم دانشگاه مرکز مشاوره دانشجویی است. این واحد مستقیما زیر نظر معاونت فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی کسری رامسر فعالیت می نماید، هدف آن رشد و افزایش سطح توانمندیها، استعدادها و به طور کلی ارتقا سطح بهداشت و روان دانشجویان است که برای افزایش رفاه دانشجویان و کمک به ارتقا رشد روانی و اجتماعی آنان  فعالیت می کنند.