امروز جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۱۳ بعد از ظهر

مدیر آموزش

 

مدير امور آموزشي

آقاي مهدي اقبالي نژاد

کارشناسي ارشد رياضي کاربردي

مدير امور آموزشي