امروز پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۲۰ بعد از ظهر

مدیریت پژوهش

.

.

.

.

.

صالح اسدیان

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی


پژوهش؛ دعوت از یک صبح مرتفع      برای گسترده نگریستن است

پژوهش از محورهای مهم توسعه یک جامعه به شمار می آید  و در عین حال ضامن پیشرفت و توسعة پایدار نیز است. اگر پژوهشی صورت نگیرد، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. ازاین رو یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است. اصولاً پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعة کشورهای پیشرفته در نتیجة سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است. در این مسیر اندیشه‌های ژرف در قالب پژوهش‌های بنیادین صورت بحث پذیر به خود می‌گیرند و دستمایه انجام پژوهش‌های کاربردی می‌شوند تا خواست‌ها و نیازها را پاسخ گویند و راه‌حل‌های بهتر و بیشتری برای مسائل و  مشکلات جوامع بشری پیشنهاد کنند و همین جاست که نقش موثر و سهم بسزای بخش تحقیقات در روند تحولات جوامع آشکار می‌شود.‌

مدیریت پژوهشی، مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش محور دانشگاهی در موسسه آموزش عالی کسری می باشد. پیشنهاد و تهیه آیین نامه های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با واحد های صنعتی منطقه، همکاری در ارایه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی به جامعه از طریق اجرای طرح های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها، کارگاه های آموزشی و همایش های علمی، انتشار  فصلنامه و ویژه نامه های علمی ، توسعه کتابخانه و بانک نرم افزار های کاربردی جزئی از فعالیت های مدیریت پژوهشی موسسه می باشد.

شورای پژوهشی موسسه:

شورای پژوهشی در راستای اهداف و وظایفی که برعهده دارد تمامی مسائل پژوهشی را در قالب جلسات شورای پژوهشی مورد بررسی قرار می‌دهد.

   مجموعه وظايف و اختيارات شوراي پژوهشي پژوهشگاه به شرح زير است:

۱-     ارائهء پيشنهاد در زمينه‌هاي مختلف پژوهشي به شوراي موسسه؛

۲-     همكاري در تدوين برنامه جامع پژوهشي موسسه؛

۳-     تدوين و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط‌مشي پژوهشي و فناوري موسسه به منظور ارائه به شوراي موسسه؛

۴-     فراهم نمودن زمينه‌هاي توسعه فناوري در موسسه و حمايت از توسعهء فعاليت مراكز رشد، كارآفريني و پاركهاي علم و فناوري موسسه؛

۵-     تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط؛

۶-     بررسي و اظهارنظر دربارهء مسائلي كه شوراي موسسه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي‌دهد؛

۷-     ايجاد انگيزه‌هاي مادي و معنوي به منظور ترغيب و تشويق اعضاي هيئت علمي به تاليف و ترجمهء كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي؛

۸-      پيشنهاد آيين‌نامهء نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب شوراي موسسه؛

   تركيب شوراي پژوهشي:

    معاون آموزشی مؤسسه

    مدیر پژوهشی مؤسسه

    دو نفر از اعضای هیئت علمی موسسه

برگزاری کارگاه های آموزشی:

اساتید گرامی که مایل به برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی کاربردی، سمینار های آموزشی و  کارگاه های آموزشی هستند می توانند ضمن تکمیل فرم زیر هماهنگی لازم را بصورت حضوری با واحد پژوهشی بعمل آورند:

دانلود فرم درخواست برگزاری کارگاه و …   Workshop Form

از جمله فعالیت های در حال اجرای واحد پژوهشی:

 * تدوین منشور اخلاق پژوهشی

روند رو به رشد فعالیت های پژوهشی غیر بکر و کپی برداری شده   که عمدتا  ناشی از ناآگاهی محققین جوان است کمیتۀ حوزه پژوهشی را بر آن داشت  تا با اتکا بر تجربیات دانشگاه های مادر اقدام به تدوین منشور اخلاق پژوهشی نماید تا پایه فعالیت های علمی صورت گرفته توسط اساتید و دانشجویان ارجمند بر مصداق راستی و درستی باشد.

دانلود منشور اخلاق پژوهشی     Research Ethics

آیین نامه های پرداخت پژوهانه و قرارداد چاپ کتاب

با توجه به محدودیت بودجه و در عین حال تشویق اساتید پژوهشگر و مولف به خلق آثار علمی ، واحد پژوهشی با هماهنگی با سایر واحدهای درگیر در صدد ابلاغ آیین نامه پرداخت پژوهانه و  قرارداد چاپ کتاب است.

پژوهانه

 شیوه نامه پرداخت تشویقی به مقالات علمی موسسه کسری رامسر