امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۵۴ بعد از ظهر

رئیس

بسمه تعالي

دکتر حسن حبیبی

رئییس مؤسسه آموزش عالی کسری رامسر

 

الف- مشخصات فردي :

نام:    حسن نام خانوادگي:حبيبي  

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن :  ۵۵۲۷۷۵۲۹-۰۲۱ فاكس: ۵۵۲۷۷۵۲۸-۰۲۱

پست الكترونيك:

Habibi@shahed.ac.ir

سال تولد: ۱۳۳۲

آدرس: تهران، ابتدا اتوبان تهران قم، روبروي حرم مطهر امام خميني (ره)، داشگاه

شاهد، دانشكده علوم كشاورزي

صندوق پستی: ۱۵۹/۸۱۵۱

کد پستــــی: ۱۴۱۷۹۵۳۸۳۶

ب- سوابق تحصيلي :

عنوان رشته تحصيلي مقطع سال اخذ مدرك كشور
خاكشناسي كارشناسي ۱۳۶۴ دانشگاه پلي تكنيك كاليفرنيا – آمريكا
خاكشناسي/ زراعت كارشناسي ارشد ۱۳۶۹ دانشگاه نيومكزيكو – آمريكا
زراعت با گرايش اكولوژي – گياهان داروئي دكتري تخصصي ۱۳۸۶ دانشگاه تهران – ايران

ج- مشخصات شغلي :

عنوان پست سازماني : عضو هيئت علمي نوع استخدامي : رسمي قطعی مرتبه : استاد یار پايه : ۱۵
وضعيت استخدامي :قطعي گروه آموزشي : زراعت و اصلاح نباتات واحد سازماني:  دانشكده علوم كشاورزي
محل جغرافيايي خدمت : تهران وضعيت تأهل: متاهل تعداد فرزند :  یک نفر

د- سوابق آموزشي :

رديف عنوان دروس تدريس شده محل تدريس زمان تدريس مقطع تحصيلي
۱ زراعت گياهان داروئي و ادویه ای ۱-دانشگاه آزاد تنكابن از سال ۱۳۷۰ فوق ديپلم-ليسانس
۲ زراعت گياهان داروئي و ادویه ای دانشگاه شاهد از سال ۱۳۸۵ ليسانس
۳ رابطه آب ، خاك و گياه ۱-دانشگاه شاهد از سال ۱۳۷۰ ليسانس
۴ خاكشناسي ۱-دانشگاه شاهد۲- آموزشكده كشاورزي از سال ۱۳۷۰ فوق ديپلم-ليسانس
۵ زبان عمومي ۱-دانشگاه شاهد۲- دانشگاه پيام نور از سال ۱۳۷۰ فوق ديپلم-ليسانس
۶ زبان تخصصي ۱-دانشگاه شاهد ۲-دانشگاه پيام نور از سال ۱۳۷۰ فوق ديپلم-ليسانس
۷ اکولوژی کشاورزی دانشگاه شاهد از سال ۱۳۸۴ لیسانس
۸ اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شاهد از سال ۱۳۸۴ فوق لیسانس
۹ مرتعداری دانشگاه شاهد از سال ۱۳۸۴ لیسانس
۱۰ مبانی کشاورزی پایدار دانشگاه شاهد از سال ۱۳۸۴ لیسانس

 

 

 

ه- سوابق پژوهشي:

۱-    پروژه هاي تحقيقاتي :

رديف عنوان طرحهاي پژوهشي انجام گرفته

و يا درحال انجام

وضعيت اجراي پروژه مدت اجراي پروژه محل تأمين اعتبار
۱ The effect of volcanic ash on vegetable crop grown in green house. پايان يافته ۸۹-۱۹۸۳ كشور آمريكا
۲ The effect of basic-H on alfalfa water consumption in green house. پايان يافته ۸۹-۱۹۸۳ كشور آمريكا
۳ The effect of the carbon dioxide and acid rain on plants and lake water quality in city of Lus cruces N.M, U.S.A. پايان يافته ۸۹-۱۹۸۳ كشور آمريكا
۴ The effect of water on Guayule plant rubber and roots. پايان يافته ۸۹-۱۹۸۳ كشور آمريكا
۵ بررسي اثر عوامل محيطي (ارتفاع از سطح دريا) بر روي روغن اسانس و متابوليت هاي ثانويه داروئي گياه آويشن وحشي (Kotschyanus) در جبهه جنوبي البرز منطقه طالقان. پايان يافته ۱۳۸۲ دانشگاه تهران
۶ بررسي تاثير كلسيم در افزايش مقاومت به شوري و سرما در يونجه يكساله M.polymorpha در مرحله جوانه زني. پايان يافته ۱۳۸۳ دانشگاه شاهد
۷ تعيين بهترين سطوح كود ازته و فسفره بر عملكرد و درصد اسانس گياه داروئي آويشن شيرازي در استان تهران. پايان يافته ۱۳۸۲ جهاد کشاورزی
۸ بررسي اثر كرم خاكي بر عملكرد چاي در غرب مازندران پايان يافته ۸۰-۱۳۷۷ دانشگاه شاهد
۹ بررسي تاثير كودهاي آلي نيتروژن دار بر روي متابوليت هاي ثانويه گونه زراعي آويشن (Vulgaris) در مركز تحقيقات خجير (در دست اقدام). پايان يافته ۱۳۸۴ دانشگاه تهران
۱۰ بررسي تاثير سطوح مختلف كود ازته و تاريخ كاشت بر روي محصول و اجزا عملكرد راتون ارقام مختلف برنج در غرب مازندران پايان يافته ۸۰-۱۳۷۷ دانشگاه شاهد
۱۱ بررسي اثر مقادير مختلف آب آبياري  با سيستم Trickle irrigation بر روي محصول پنبه پايان يافته ۸۹-۱۹۸۸ دانشگاه نیومکزیکو
۱۲ اثرات آللوپاتیکی ۱۵ رقم برنج ایرانی بر جوانه زنی فاکتورهای رشدی گیاهچه های علف هرز سوروف پايان يافته ۱۳۸۶ دانشگاه شاهد
۱۳ بررسی اثر اکولوژیک علف های هرز و تعیین بهترین زمان کنترل آنها در مزارع ذرت پايان يافته ۱۳۸۶ دانشگاه شاهد
۱۴ تاثیر پرایمینگ بر خصوصیات مورفولوژیک لوبیا تحت تنش کم آبی پايان يافته ۱۳۸۶ دانشگاه شاهد
۱۵ تاثیر تراکم کاشت، فسفات آمونیوم و باکتری سودوموناس بر عملکرد و خصوصیات بذر یونجه در دست اجرا ۱۳۸۷ دانشگاه شاهد
۱۶ تاثیر تراکم و کود آلی و باکتریهای حل کننده فسفات بر عملکرد، اجزا عملکرد و خصوصیات بذر یونجه در شریط نیمه شور در دست اجرا ۱۳۸۷ دانشگاه شاهد
۱۷ تاثیر کود شیمیایی برروی گونه وحشی کوچییانوس در شرایط مزرعه در دست اجرا ۱۳۸۷ مرکز گیاهان دارویی
۱۸ تاثیر کود شیمیایی برروی گونه وحشی پوبسنس در شرایط مزرعه در دست اجرا ۱۳۸۷ دانشگاه شاهد
۱۹ بررسی تاثیر عوامل اکولوژیک بر گونه وحشی کوچیانوس در شرایط مزرعه در دست اجرا ۱۳۸۷ طرح ملی

مزرعه دانشکده کشاورزی

۲۰ بررسی تاثیر عوامل اکولوژیک بر گونه وحشی کوچیانوس در شرایط مزرعه در دست اجرا ۱۳۸۷ طرح ملی

مزرعه دانشکده کشاورزی

۲۱ بررسی تاثیر عوامل اکولوژیک بر گونه وحشی پوبسنس در شرایط مزرعه در دست اجرا ۱۳۸۷ طرح ملی

مزرعه دانشکده کشاورزی

 

 

 

۲ – شركت در سمينارهاي مجامع علمي داخل و خارج:

 

رديف عنوان مقاله ارائه شده زمان كشور كنگره
۱ تعيين بهترين سطح كود ازته و فسفره بر عملكرد و درصد اسانس گياه داروئي آويشن شيرازي در استان تهران. ۱۳۸۴ ايران همایش بین المللی گياهان داروئي دانشگاه مشهد
۲ بررسي تاثير كلسيم در افزايش مقاومت به شوري و سرما در يونجه يكسالهM.polymorpha در مرحله جوانه زني. ۱۳۸۳ ايران هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات  دانشگاه گيلان
۳ رژيم هاي مختلف آبياري براي توليد لاستيك و رزين ارقام مختلف گياه وايولي

 

۱۳۷۹ ايران ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مازندران بابلسر.
۴ توليد لاستيك طبيعي از گياه وايولي ۱۳۷۳ ايران مركز تحقيقات جهاد استان تهران
۵ تاثیر کرم خاکی برروی تولید چای در مازندران ۱۳۸۷ ایران اولین همایش اکوزیستی طالش
۶ Effect of transplanting dates of main crop on ratoon yield and yield components in rice ۲۰۰۶ هند ۲th international rice congress 2006
۷ Effect of altitude on content and composision of essential oil of wild thyme (thymus kotschyanus Boiss.) in Iran ۲۰۰۶ Sofia, Bulgaria IV balkan botanical congress.

۲-    مقالات و كتب منتشره :

رديف عنوان مقاله يا كتاب تاريخ چاپ شماره و جلد مجله
۱ چاپ مقاله در همايش گياهان داروئي دانشگاه شاهد تحت عنوان تاثير عوامل محيطي (ارتفاع از سطح دريا) بر متابوليت هاي ثانويه و اسانس گياه آويشن گونه وحشي  (Kotschyanus) در جبهه جنوبي البرز منطقه طالقان. ۱۳۸۴

 

۲

 

دومین گنگره گیاهان دارویی دانشگاه شاهد
۲ The effect of water availability on Guayule root development. ۱۹۹۵ زمستان ۵ و ۶ دانشور دانشگاه شاهد
۳ چاي و توليدچاي خشك در ايران. ۱۳۷۶ مجله زيتون
۴ تعیین بهترین سطح کود ازته و فسفره بر عملکرد و درصد اسانس گیاه داروئي آويشن شيرازي در استان تهران ۱۳۸۳ زمستان شماره ۷ سال هفتم گاهنامه علمی- کاربردی
۵ بررسی تاثیر کلسیم در افزایش مقاومت به شوری و سرما یونجه یکسالهM.polymorpha     در مرحله جوانه زنی ۱۳۸۳ هشتمین کنگره هشتمین کنگره زراعت علوم زراعت دانشگاه گیلان
۶ اثر کمی آب برروی رشد اندام هوایی و ریشه گیاه وایولی ۱۳۷۹ ششمین کنگره هشتمین کنگره زراعت علوم زراعت دانشگاه مازندران
۵ Effect of altitude on content and composision of essential oil of wild thyme (thymus kotschyanus Boiss.) in Iran ۲۰۰۶ Sofia, Bulgaria IV balkan botanical congress.
۶ Effect of transplanting dates of main crop on ratoon yield and yield components in rice ۲۰۰۶ New dehli,India ۲th international rice congress 2006
۷   بررسی اثر ارتفاع برروی اسانس و متابولیتهای ثانویه گونه وحشی کوچیانوس در منطقه طالقان ۱۳۸۵ زمستان مجله پژوهش و سازندگی

 

 

د سوابق اجرايي :

رديف عنوان پست مكان تصدي مدت تصدي
۱ مدير داخلي موسسه بين المللي توليدات گل و گياه زينتي و فضاي سبز. آمريكا دوسال
۲ مسئول راه اندازي آزمايشگاه و مدير داخلي معدن Gypsum شركتTwsselman. آمريكا دوسال
۳ كارشناس تهيه و ساخت تنسيامتر و توليد منحني جذب و دفع آب در خاك تحت نظر پروفسور ورنگا. دانشگاه نیومکزیکو- آمريكا دوسال
۴ معاون آموزشكده كشاورزي وزارت كشاورزي. ايران-تهران يك سال
۵ مشاور و عضو شوراي پژوهشي در مركز تحقيقات جهاد استان تهران. ايران-مركز خجير دوسال
۶ عضو شوراي كشاورزي شهرستان هاي تنكابن و رامسر. ايران-تنكابن و رامسر ۶ سال
۷ رئيس دانشكده علوم كشاورزي شاهد. ايران-رامسر ۶ سال
۸ مدير كل امور دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف. ايران-تهران ۳ سال
۹ سرپرست معاونت توسعه مديريت (اداري مالي) اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان قم. ايران-قم ۱ سال
۱۰ رییس مؤسسه آموزش عالی کسری ایران-رامسر هم اکنون

 

 

ز- پايان نامه هاي تحت راهنمايي و يا مشاوره  :

 

ردیف عنوان پایان نامه نوع همکاری محل تأمين اعتبار
۱ تاثيرتراكم ذرت بر عملكرد و كنترل علفهاي هرز       استاد راهنما دانشگاه شاهد
۲ تاثيرپرايمينگ برخصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك لوبيا تحت تنش كم آبي    استاد راهنما دانشگاه شاهد
۳ اثرات آللوپاتیکی ۱۵ رقم برنج ایرانی بر جوانه زنی فاکتورهای رشدی گیاهچه های علف هرز سوروف     استاد راهنما مرکز تحقیقات کشاورزی
۴ بررسی اثر اکولوژیک علف های هرز و تعیین بهترین زمان کنترل آنها در مزارع ذرت استاد راهنما دانشگاه شاهد
۵ تاثیر تراکم کاشت، فسفات آمونیوم و باکتری سودوموناس بر عملکرد و خصوصیات بذر یونجه    استاد راهنما دانشگاه تهران
۶ تاثیر تراکم و کود آلی و باکتریهای حل کننده فسفات بر عملکرد، اجزا عملکرد و خصوصیات بذر یونجه در شرایط نیمه شور    استاد راهنما دانشگاه شاهد
۷ تاثیر سالسالیک اسید بر خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی تحت تنش خشکی     استاد راهنما دانشگاه زنجان
۸ بررسی اثرات کودهای آلی و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت رقم ۶۶۶ به عنوان کشت دوم در شرایط آب و هوایی استان لرستان  مشاور مرکز تحقیقات لرستان
۹ تاثیر تراکم کاشت ، فسفات آمونیوم و باکتری سودوموناس بر عملکرد و خصوصیات بذر یونجه     استاد راهنما دانشگاه شاهد

 

ر – زمينه هاي تخصصي مورد علاقه براي تحقيقات :

 

    ۱-سازگار کردن گونه های وحشی گیاهان دارویی از ذخائر ملی و ارزشمند بومی ایران.

    ۲-تعیین تاثیر عوامل موثر برروی گونه های سازگار یافته جهت افزایش کمی و کیفی آن.

    ۳-اجرای طرح های زراعی در رویشگاه های طبیعی گیاهان داروئی (زراعت متابولیت).

    ۴-اجراء طرح هایی در جهت افزایش کمی و کیفی گیاهان داروئی در زیستگاه های طبیعی با حفظ منابع ملی و توارثی.

    ۵-تعیین عوامل اکولوژیکی تاثیرگذار بر گیاهان داروئی .