امروز پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۳:۲۱ بعد از ظهر

درخواست مشاوره

پيامي روانشناختي به دانشجويان جديد الورود

   سازگاری با زندگی دانشجویی، فرايندی چند بعدی است. در این زمینه عوامل خطر و عوامل محافظ نقش بسزایی دارد. شناسائی موقعیت های خطر و مداخله در آن اولین قدم پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی دوران دانشجویی است. عوامل خطر فردی نظیر مشکلات شخصيتی، روانشناختی، و روانپزشکی، مشکل در دستيابي به صميميت هيجاني در روابط انسانی، ناکامی ها، شکست ها و بدبياری ها، مشکل در رابطه خود با ديگران، خيال پردازی و زندگی رویائی، کمبود مهارت های اجتماعی، و هيجان خواهی بالا می توانند به طور جدی سازگاری با زندگی دانشجویی را به چالش بکشند و مانعی اساسی بر سر راه سازگاری در این دوران باشند. از طرفی، عوامل محافظتی درون فردی نظیر تاب آوری، سرسختی روانشناختی، سبک دلبستگی ايمن، خود کنترلی، خوش بینی و حمايت اجتماعی قادرند سازگاری با زندگی دانشجویی را تسهیل نمایند. انتظار می رود که دانشجویان جدیدالورود بتوانند اصول روانشناختی ذیر را سرلوحه ارتقای بهداشت روان خود طی این دوران حساس قرار دهند:

  • دل ها تنها با ياد خدا آرام می گيرد، نيايش کنيد که او بهترين شنونده است.
  • عزت نفس، الفبای بهداشت روانی است، عزت نفس خود را به خاطر امور بی ارزش و کم اهميت پايمال نسازيد.
  • شما مسئول سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی خود هستنيد.
  • هر کس محصول انديشه خويش است و رفتار و کردار هر فردی نتيجه شيوه تفکر اوست.، پس خواستار رشد خود باشيد.
  • آزردگی انسان از رويدادها نيست، بلکه ناشی از ديدگاه او نسبت به رويدادها است.
  • زندگی دانشجویی با تجارب شکست و موفقیت در هم آمیخته است و انديشه های جسورانه مانند شطرنج بازانی می مانند که حمله می کنند، با وجود احتمال شکست اين موضوع می تواند آغاز يک پيروزی باشد.
  • با موفقیت خود را گم نکنید، هنر برقراری ارتباط سالم با ديگران و تطابق مفيد با محيط از خصوصيات رشد روانی مناسب است.
  • خوب صحبت کردن و به ديگران فرصت حرف زدن دادن باعث افزايش دوستانمان می شود و در ضمن امکان شناخت بيشتر آنها را به ما می دهد.
  • هر رابطه ای متفاوت است و فقط روابط انسانی سالم در زندگی باعث افزايش کارائی و کاهش اختلالات عصبی می گردد