امروز سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۰۶ بعد از ظهر

اعضای هیئت علمی

تلفن تماس با اعضا هیات علمی : ۵۵۲۲۱۲۸۱ و ۵۵۲۲۵۷۸۴  داخلی ۱۰۶

⇓⇓⇓ آشنایی با اعضا هیات علمی، مدیران گروه و اساتید ⇓⇓⇓

اعضاء هیات علمی، مدیر گروه و اساتید دانشگاه کسری

گروه مکانیک و مهندسی پزشکی (بیومکانیک)   

    Medical Engineering (Biomechanics) and Mechanical Engineering

دکتر سهیلا سجودی

رشته: مکانیک

 

دکتر سیدرضا آل نبی

رشته: مهندسی پزشکی

 

مهشاد کمال وند

رشته: دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی

 

دکتر  حمید رضا مبشری

رشته: پزشکی

اعضاء هیات علمی، مدیر گروه و اساتید دانشگاه کسری

گروه کامپیوتر- نرم افزار     Computer Engineering   

مهندس محسن عسکری

رشته:دانشجوی دکتری رشته 

نرم افزار کامپیوتر

 

اعضاء هیات علمی، مدیر گروه و اساتید دانشگاه کسری

گروه برق و الکترونیک    Electricity Engineering

 

مهندس میثم میراحمدی

کارشناس ارشد

رشته: برق قدرت

مهندس نسیم اوشیانی

کارشناس ارشد

رشته: برق الکترونیک

اعضاء هیات علمی، مدیر گروه و اساتید دانشگاه کسری

گروه معماری، طراحی شهری و شهرسازی    Urban Planning and Architectural Engineering

مهندس فاطمه پاکیزه

کارشناس ارشد

رشته: معماری

دکتر سید یوسف هاشمی

رشته:جغرافيا-ژئومورفولوژي

 

دکتر حسین معتمد

رشته: معماری

استاد مدعو

راهنمای پایان نامه های ارشد

اعضاء هیات علمی، مدیر گروه و اساتید دانشگاه کسری

گروه  حسابداریAccounting

محمد رضا سلیمی

کارشناس ارشد

رشته: مدیریت مالی

 

احمد امیرحسینی

کارشناس ارشد

رشته: حسابداری

صالح اسدیان

کارشناس ارشد

رشته: مدیریت آموزشی

حمیده فخر محمدیان

کارشناس ارشد

رشته: مدیریت آموزشی

اعضاء هیات علمی، مدیر گروه و اساتید دانشگاه کسری

گروه  عمران      Civil Engineering

رضا احمدی

 دکتری عمران

 

رحمان احمدی

کارشناسی ارشد عمران

اعضاء هیات علمی، مدیر گروه و اساتید دانشگاه کسری

گروه علوم پایه   Basic Sciences

مهدی اقبالی نژاد

کارشناسی ارشد

رشته: ریاضی کاربردی

 

آمنه  قاسم نژاد

کارشناس ارشد

رشته: ریاضی

اعضاء هیات علمی، مدیر گروه و اساتید دانشگاه کسری

گروه  مدیریت ورزشی و تربیت بدنی     Sport Management and Physical Education

دکتر محمد علی قره

رشته: تربیت بدنی

تخصص: ورزش همگانی

مدیر گروه کارشناسی ارشد

دکتر سیاوش خداپرست

رشته: مدیریت ورزشی

استاد مدعو

فاطمه کوچ پی ده

کارشناس ارشد

رشته: تربیت بدنی

اساتید  دروس عمومی دانشگاه کسری رامسر

زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، تاریخ و معارف

سید عطاالله اسد نژاد

کارشناس ارشد

رشته: آموزش زبان انگلیسی

سید محمدرضا میرطالبیان

کارشناس ارشد

رشته: تاریخ و مدیریت

بهروز صمدی

کارشناس ارشد

رشته: علوم قرآن و حدیث

دکتر شیوا تقی پور

دکتری تخصصی

رشته: ادبیات

مهندسی کامپیوتر                  مهندسی معماری                          مهندسی مکانیک

       علوم پایه                            مهندسی برق                              مهندسی عمران

حسابداری