امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۳۷ قبل از ظهر

ارتباط با ما

 

اطلاعات تماس:

ساعت تماس : از ۸:۳۰ الی ۱۳

 

نشانی:

نشانی: رامسر ابتدای بلوار طالقانی(بیست متری-جنب شهرداری رامسر) – کدپستی: ۴۶۹۱۸۳۶۳۳۶

تلفن: ۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱

 

شماره تلفن های تماس با واحدهای مختلف دانشگاه:

تلفن دفتر ریاست:

۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۱  فکس: ۵۵۲۲۰۶۸۷

تلفن دفتر اداری مالی(امور شهریه):

۵۵۲۲۹۶۴۹   و ۵۵۲۲۱۲۸۱   داخلی ۱۰۵

تلفن واحد دانشجویی( وام شهریه و امور فارغ التحصیلی و تکمیل پرونده ثبت نامی):

۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۴

تلفن آموزش(جهت مشکلات انتخاب واحد، حذف و اضافه و دسترسی به سامانه):

۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۳

تلفن آموزش(جهت مشکلات مربوط به تاییدیه تحصیلی):

۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۲

تلفن مدیران گروه – اعضا هیات علمی:

۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۶

تلفن کتابخانه:

۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۷

تلفن امور فرهنگی و تربیت بدنی:

۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۲

تلفن مرکز آموزش های آزاد :

۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۱

تلفن دفتر حراست:

۵۵۲۲۰۱۹۴

پیش شماره تماس با مؤسسه از خارج از استان مازندران:  ۰۱۱

پست الکترونیک روابط عمومی دانشگاه: info@kasraramsar.ac.ir

پست الکترونیک واحد تحصیلات تکمیلی: kasrabook@gmail.com