امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۰۰ قبل از ظهر

ارتباط با ما

 

اطلاعات تماس:

ساعت تماس : از ۸ الی ۱۴ 

 

نشانیساختمان اداری:

رامسر ابتدای بلوار معلم(جنب مصلی) کد پستی ۴۶۹۱۸۳۶۳۳۶

شماره تلفن های تماس با واحدهای اداری:

تلفن دفتر ریاست:

۵۵۲۲۵۹۹۳ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۱  فکس: ۵۵۲۲۰۶۸۷

تلفن دفتر اداری مالی(امور شهریه):

۵۵۲۲۹۶۴۹   و ۵۵۲۲۱۲۸۱   داخلی ۱۰۴

تلفن تحصیلات تکمیلی:

۵۵۲۲۰۴۸۷

تلفن واحد دانشجویی( وام شهریه و امور فارغ التحصیلی و تکمیل پرونده ثبت نامی):

۵۵۲۲۵۹۹۳ و  ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۸      و ۵۵۲۲۶۲۳۱

تلفن آموزش(جهت مشکلات انتخاب واحد، حذف و اضافه و دسترسی به سامانه):

۵۵۲۲۵۹۹۳ و  ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی  ۱۰۷    و  ۵۵۲۲۹۶۴۸

تلفن آموزش(جهت مشکلات مربوط به تاییدیه تحصیلی):

۵۵۲۲۵۹۹۳ و  ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی  ۱۰۶

تلفن امور فرهنگی و تربیت بدنی:

۵۵۲۲۵۹۹۳ و  ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی  ۱۰۳

تلفن مرکز آموزش های آزاد :

۵۵۲۲۵۹۹۳ و  ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی  ۱۰۳

تلفن دفتر حراست:

۵۵۲۲۰۱۹۴

 

ساختمان آموزشی(محل تشکیل کلاسها و کتابخانه)

نشانی: رامسر ابتدای بلوار طالقانی(بیست متری-جنب شهرداری رامسر)

تلفن: ۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۰۱۹۵

 

پیش شماره تماس با مؤسسه از خارج از استان مازندران:  ۰۱۱

پست الکترونیک روابط عمومی دانشگاه: info@kasraramsar.ac.ir

پست الکترونیک واحد تحصیلات تکمیلی: kasrabook@gmail.com