امروز پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۷ قبل از ظهر

ارتباط با ما

 

اطلاعات تماس:

ساعت تماس : از ۸:۳۰ الی ۱۳

 

نشانی:

نشانی: رامسر ابتدای بلوار طالقانی(بیست متری-جنب شهرداری رامسر) – کدپستی: ۴۶۹۱۸۳۶۳۳۶

تلفن: ۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱

 

شماره تلفن های تماس با واحدهای مختلف دانشگاه:

تلفن دفتر ریاست:

۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۱  فکس: ۵۵۲۲۰۶۸۷

تلفن دفتر اداری مالی:

۵۵۲۲۹۶۴۹   و ۵۵۲۲۱۲۸۱   داخلی ۱۰۵

 

تلفن مدیر واحد آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۴

 

تلفن مدیر واحد دانشجویی:

۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۴

 

کارشناس آموزشی و دانشجویی و فارغ التحصیلی دانشکده علوم انسانی:

رشته های حسابداری و تربیت بدنی

و مسئول امور سامانه آموزشی، پورتال های سازمان سنجش و کمیسیون موارد خاص

داخلی ۱۰۳

 

کارشناس آموزشی و دانشجویی و فارغ التحصیلی دانشکده هنر و معماری:

رشته های معماری، شهرسازی و طراحی شهری

و مسئول صدور تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات

داخلی ۱۰۳

 

کارشناس آموزشی و دانشجویی و فارغ التحصیلی دانشکده فنی و مهندسی:

رشته های برق، کامپیوتر، عمران، مکانیک، مهندسی پزشکی

و مسئول نظام وظیفه

داخلی ۱۰۲

 

تلفن مدیران گروه – اعضا هیات علمی:

۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۶

تلفن کتابخانه:

۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۷

تلفن امور فرهنگی و تربیت بدنی:

۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۲

تلفن مرکز آموزش های آزاد :

۵۵۲۲۵۷۸۴ و ۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۱

تلفن دفتر حراست:

۵۵۲۲۰۱۹۴

پیش شماره تماس با مؤسسه از خارج از استان مازندران:  ۰۱۱

پست الکترونیک روابط عمومی دانشگاه: info@kasraramsar.ac.ir

پست الکترونیک واحد تحصیلات تکمیلی: kasrabook@gmail.com